โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับทีม MERT ที่ออกปฏิบัติการช่วยตรวจผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ซึ่งนำทีมโดย แพทย์หญิงเอม สิรวราภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลพะเยา พยาบาล เภสัชกร และเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 7 ราย และหลังเสร็จภารกิจในครั้งนี้ ให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้อำนวยการกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และกลับมาอย่างปลอดภัย "ฮีโร่สีขาว ชาวโรงพยาบาลพะเยา"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา