โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสัญญาณชีพ และเครื่องวัดความดันโลหิต

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสัญญาณชีพ และเครื่องวัดความดันโลหิต
รายละเอียดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณเสนอ เขื่อนสุวรรณ เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสัญญาณชีพ และเครื่องวัดความดันโลหิตมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
สถานที่ห้อง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา