กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อรองรับการแพร่ระบาด COVID-19

ชื่องานกฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อรองรับการแพร่ระบาด COVID-19
รายละเอียดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ คณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ รับมอบบริจาค ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นตู้สี่เหลี่มทรงสูง กว้าง 1 เมตรครึ่ง สูง 2 เมตร ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส หนา 6 มิลลิเมตร เพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่ง ชุดกาว์นกันน้ำ จำนวน 180 ชุด หมวก จำนวน 1,000 ใบ ถุงมือ จำนวน 30 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 180 ซีซี จำนวน 10 ขวด เจลแอลกอฮอล์ 450 ซีซี จำนวน 10 ขวด เจลแอลกอฮอล์ 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน และเสาเหยียบเจลกด จำนวน 1 อันให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 จากคุณถนอมพงค์ ชวลิตชีวันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะ

ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย กฟผ.ในการดูแลชุมชนและสังคม กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ “เราจะสู้ไปด้วยกัน”
สถานที่ห้อง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา