โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบบริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดล๊อคแขน พร้อมล้อเข็นวางเครื่อง MODEL : BPB 10 750 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จาก คุณสุรศักดิ์ โชติวงศ์สุโรจน์ ,คุณโชติพรรณ โชติวงศ์สุโรจน์ ,คุณรุ่งฟ้า เชาว์เพชรไพโรจน์ ,แพทย์หญิงวิจิตรา ใหม่เผือก ,ร้านทองพรภักดี ร้านพะเยาน้ำทิพย์และกอบคำการพิมพ์ ให้กับ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพะเยา

กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
สถานที่ห้อง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา