ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวของอำเภอเมืองพะเยา

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม

  • ซื่อสัตย์
  • รับผิดชอบ
  • มีน้ำใจ

ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวของอำเภอเมืองพะเยา

ข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

คลินิกโรคจากการทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน โรงพยาบาลพะเยา

ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 9 (26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2560)2017-03-08
2รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 8 (19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)2017-03-08
3รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 7 (12 - 18 กุมภาพันธ์ 2560)2017-03-08
4รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 6 (5 - 11 กุมภาพันธ์ 25602017-03-08
5รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 5 (29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 25602017-02-07
6รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 3 (15-21 มกราคม 2560)2017-02-02
7รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2560)2017-01-17
8รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสัปดาห์ที่ 1 (1-7 มกราคม 2560)2017-01-17
9สป.17(24-30เม.ย.59)-สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน2016-05-12
10สป.16(17-23เม.ย.59)-สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน2016-04-27
เอกสารทั้งหมด....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รวมกิจกรรม

  • ต้อนรับและเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  • มอบเวชภัณฑ์ลดยุงลาย
  • เข้ารับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ จิรพร ภัทรนุธาพร
รวมกิจกรรม

รวมกิจกรรม