มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพะเยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพะเยา กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการเตรียมวิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard Operating Procedures ตอนที่ 1
หนังสือ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่ม2018-11-20
วันที่สิ้นสุ(ไม่ได้ตั้ง)
งานเสร็จวันที่(ไม่ได้ตั้ง)
สร้างวันที่2018-11-20 15:25:46