ข้อปฏิบัติสำหรับผู้วิจัย ในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลพะเยา

หัวข้อเอกสารข้อปฏิบัติสำหรับผู้วิจัย ในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลพะเยา แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้วิจัย ภายหลังจากโครงการวิจัยในคนได้ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว
หนังสือ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่ม2018-11-20
วันที่สิ้นสุ(ไม่ได้ตั้ง)
งานเสร็จวันที่(ไม่ได้ตั้ง)
สร้างวันที่2018-11-20 15:38:32