มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพะเยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพะเยา กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพะเยา VERSION 1ตอน 3
หนังสือ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่ม(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุ(ไม่ได้ตั้ง)
งานเสร็จวันที่(ไม่ได้ตั้ง)
สร้างวันที่2018-11-20 15:50:29