ข้อมูลหนังสือ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 8,137 ผลลัพธ์

IDNumidCatidHead1Pub1Aut1Title1Place1YearsCopysCostIsbnL1L2L3
0000000WX(ไม่ได้ตั้ง)องค์การสงเคราะห์ฯสมหวัง ด่านชัยวิจิตร(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)ส16ค2536-
1000001W100ประกันสุขภาพ-สงวน นิตยารัมภ์พงศ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพฯ25394230.5-ส127ห2545-
2000002WS200ทารกแรกเกิดธนาเพรส แอนด์การฟฟิคสรายุทธ สุภาพรรณชาติการประชุมประจำปี 2544กรุงเทพ2544102ช167ก2544-
3000003W100การปฎิรูประบบบริการสำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธรณะสุขสงวน นตยารัมภ์พงศ์การปฏิรูประบบบริการประเทศญี่ปุ่นฯกรุงเทพ254510974-294-770-8ส127ก2545-
4000004W9รวมเรื่องวิชาการ-ยงยุทธ ขจรธรรมพลังรากหญ้า พลังแผ่นดินกรุงเทพ254510-บ126พ2545-
5000005WL355โรคหลอดเลือดสมอง-สถาบันประสาทวิทแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับพยาบาลกรุงเทพฯ254511509747740664ส142น25441
6000006WL355โรคลอดเลือดสมองตีบ-สถาบันประสาทวิทแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์กรุงเทพฯ2545-097477740257ส142น2545-
7000007W100ปฎิรูบระบบสุขภาพสำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปให้ถึงซึ่งจินตนาการกรุงเทพฯ2544-0974905363xส142ป2544-
8000008WY153.5โรคเอดส์เจ เอส การพิมพ์เยาวรัตน์ อินทองคู่มือการพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์กรุงเทพฯ2544209742910413ย517ค2544-
9000009WS200สุขภาพ-สำนักนโยบายและแผนผลการสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนฯกรุงเทพฯ2544109742944024ส215ผ2544-
10000010WC200โรคติดเชื้อโฮลิสติกพับลิชชิ่งนลินี อัศวโภคีประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทยกรุงเทพฯ254611009747803488น173ป2540-
11000011WC264 โรคระบาดโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์วินัย วุฒิติวิโรจน์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่กรุงเทพฯ2541109742910138ว351ร2541-
12000012WC264โรคระบาดโรงพิพม์ชุมนุมสหกรณ์วิชัย โชควิวัฒน์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่กรุงเทพฯ2541109742910111ว321ร2541-
13000013Rสุนัขอมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่องของทองแดงกรุงเทพฯ254512999742726264ภ416ร2545-
14000014WO100ศัลยศาสตร์ รวมเรื่องขอนแก่นการพิมพ์ทองอวบ อุตรวิเชียรศัลยศาสตร์ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ 8ขอนแก่น254502509742948666ท192ศ2545-
15000015W3medicine-congressesธนบรรณการพิมพ์วรวิทย์ เลาห์เรณูประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทย์ฯ มชเชียงใหม่2545009746577616ว177ป2545-
16000016WS200โรคเอดส์ในเด็กโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชิษณุ พันธุ์เจริญโรคเอดส์ในเด็กกรุงเทฯ2545109741317026ช284ร2545-
17000017WA400อุบัติเหตุซินเนีย คลีเอทสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัยสถิติอุบัติเหตุและสาธารณภัยกรุงเทพฯ2545-097429461204ส142ส25441
18000018WA400อุบัติเหตุซินเนีย คลีเอทสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัยสถิติอุบัติเหตุและสาธารณภัยกรุงเทพฯ2545-097429461204ส142ส25442
19000019WA400อุบัติเหตุซินเนีย คลีเอทสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัยสถิติอุบัติเหตุและสาธารณภัยกรุงเทพฯ2545-097429461204ส142ส25443