ข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน โรงพยาบาลพะเยา

ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1ความเหมือนที่แตกต่าง(ไม่ได้ตั้ง)
เอกสารทั้งหมด....

รวมกิจกรรม

  • ต้อนรับและเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  • มอบเวชภัณฑ์ลดยุงลาย
  • เข้ารับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ จิรพร ภัทรนุธาพร