ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา