ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์แพทย์ใหม่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรม Exploratory course in Medical Education for "Rookie" Teacher ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560