ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่16 ในวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี และรับรางวัลผลงานตัวอย่างโครงการ "แสงส่องหล้า กล้าส่องแสง" กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA