ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเรื่องพูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง โดยมีวิทยากร อาจารย์แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้แก่อาจารย์แพทย์และนิส