ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และวันที