ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10-14 กันยายน 2561 อาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for "Rookie" Teacher จัดโดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ณ ห้องประชุมกาสะลอ