ประมวลภาพกิจกรรม

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 17 (CPIRD 2018) ภายใต้หัวข้อ "From Simu