ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลพะเยา