ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลพะเยาราม, โรงพยาบาลค่ายขุนเจียงธรรนิกราช, วิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา และอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล