ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวั