ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และอาจารย์แพทย์ ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สารนาถ ออรพินธ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชีย