ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดงาน Welcom Home โดยมีพญ.จิรพร ภัทรนุธาพร เป็นประธานพร้อมด้วย คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่น 3