ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวนการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์แพทย์ฯ