ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24-28 สิงหาคม 2562 นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เเละอาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุม An International Association For Medical Education (AMEE) 2019 และนำเสนอผลงานแพทยศาสตรศึกษา