ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "กิจกรรมนพลักษณ์" วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา โดยมีวิทยากร พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.นครพิงค์ และนพ.ณัฐเมธี น