ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การฝึกผู้ป่วยจำลอง เพื่อเป็นผู้ป่วยมาตรฐานในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลพะเยา