ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ศูนย์แพทย์ฯร่วมต้อนรับ ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่และคณะตัวแทนแพทยสภา ในการเยี่ยมประเมินสถาบันฝึกปฎิบัติเพิ่มพูนทักษะ