ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และแพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2564 ศจ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รักษาการแท