ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.พะเยา จัดงาน Bye Grand 2021 International Night โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ร่วมงานแสดงความยินดีกับนิ