ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 21 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.พะเยา เป็นประธานมอบสัมฤทธิ