ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559