ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา