ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบุคลากรและการกระจายบุคลากร เขตสุขภาพที่ 1 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา