ประมวลภาพกิจกรรม

งานอบรม Exploratory course in Medical Education for "Rookie" Teacher ณ Grand Vista Hotel จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559