ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการตามรอยเท้าพระราชบิดา ประโยชน์ของปวงประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนปางค่าเหนือ อ.ปง จ.พะเยา