ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา