ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา