ประมวลภาพกิจกรรม

กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบําเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา