ประมวลภาพกิจกรรม

นพ.ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ โดยแพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ ปธพ.1-5 ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559