ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560