ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยาในงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร