ประมวลภาพกิจกรรม

ข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2560 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลาง จ.พะเยา