ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2560 ณ น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2560