ประมวลภาพกิจกรรม

ปี้น้องฮอมใจ๋สานสายใยสาสุขพะเยา 2560 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560