ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.