ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการตามรอยเท้าพระราชบิดา ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 "เปิดบ้านหมอ มอพะเยา"