คลังภาพ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

# วันที่จัดกิจกรรม แฟ้มภาพ
1 2018-04-03 การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม Conference 7B อาคารศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
2 2018-03-29 อ.พญ.ปนัดดา กันนิกา และ อ.พญ.เบญจวรรณ ทรงศรีสกุล เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
3 2018-03-29 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Conference 7B อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
4 2018-03-28 ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สสจ.พะเยา ผอ.รพ.พะเยา ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ และคณาจารย์ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา ร่วมแสดงความยินดีให้กับ นสพ.ชั้นปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูน
5 2018-03-08 วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มงานจักษุ รพ.พะเยา จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก รพ.พะเยา ครั้งที่ 2 (World Glaucoma Week 2018) โดยมี อ.แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ให้บริการวัดความดันตา และวัดค่าสายตา กับผู้ร่วมงาน ณ บริเวณหน้าห้องตรวจจักษุ รพ.พะเยา
6 2018-02-25 งาน Farewell Party โดยมีอาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3, 4, 5, 6 เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
7 2018-02-08 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2561
8 2018-01-30 อ.แพทย์ และนักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ฯ ร.พ.พะเยา ศึกษาดูงานฝ่ายประเมินผล และฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 ณ ศูนย์แพทย์ฯ ร.พ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
9 2018-01-27 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
10 2018-01-19 อ.พญ.ปนัดดา กันนิกา เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
11 2018-01-11 อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2 ในงาน Welcome Home เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
12 2017-12-14 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
13 2017-12-07 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
14 2017-12-07 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
15 2017-12-01 วันที่ 1 ธ.ค. 2560 อ.แพทย์ และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา
16 2017-11-29 วันที่ 29 พ.ย. 2560 อ.แพทย์ และ นวก.ศึกษา ศศค. รพ.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (MEC) ครั้งที่1/2561 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (BudTEC) ณ ศศค.รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
17 2017-11-23 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2560
18 2017-11-13 คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ เมื่อวันที่ 13 พย 2560
19 2017-11-08 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา ณ โรงพยาบาลลำปาง เมื่อ 8 พย 2560
20 2017-10-26 วันที่ 26 ต.ค.2560 เวลา 09.00 น. พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
21 2017-10-23 พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ พร้อมด้วยนิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อไว้อาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
22 2017-10-19 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อ 19 ตค 2560
23 2017-10-12 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสดับปกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับยืนสงบนิ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ถวายอาลัย ณ อาคารศ
24 2017-09-24 กิจกรรมวันมหิดล 2560
25 2017-09-18 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่16 ในวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี และรับรางวัลผลงานตัวอย่างโครงการ "แสงส่องหล้า กล้าส่องแสง" กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA
26 2017-09-11 อาจารย์แพทย์ใหม่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรม Exploratory course in Medical Education for "Rookie" Teacher ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560
27 2017-09-07 ร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
28 2017-08-31 อ.พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการเขียนโครงการ โดยวิทยากร ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศู
29 2017-08-04 โครงการตามรอยเท้าพระราชบิดา ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 "เปิดบ้านหมอ มอพะเยา"
30 2017-07-27 เปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
31 2017-05-29 ปี้น้องฮอมใจ๋สานสายใยสาสุขพะเยา 2560 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
32 2017-05-27 ข้าราชการ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
33 2017-05-27 นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาวิถีชุมขนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560
34 2017-05-27 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2560 ณ น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2560
35 2017-05-25 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2560
36 2017-05-25 ข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2560 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลาง จ.พะเยา
37 2017-05-22 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
38 2017-05-20 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 Workshop ด้านจิตวิทยา โดยอาจารย์แพทย์ จากฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560
39 2017-05-18 โครงการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยาในงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
40 2017-05-08 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
41 2017-04-27 กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560
42 2017-04-25 ภาควิชาโสตศอนาสิกออกหน่วยส่งเสริมคัดกรองสุขภาวะหูและการได้ยิของนักเรียนชั้น ป.1 ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
43 2017-04-24 กิจกรรมรดน้ำดำหัวโรงพยาบาลพะเยา 2560 "สืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
44 2017-03-31 งานสัปดาห์ต้อหินโลก โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 1 (World Glaucoma Week 2017) โดยกลุ่มงานจักษุ รพ.พะเยา
45 2017-03-20 ประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมแพทย์จบใหม่ ปีการศึกษา 2559
46 2017-03-12 งาน Bye Grand 2017 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา
47 2017-03-10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
48 2017-02-16 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.พะเยา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา
49 2017-02-15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2559 ณ ห้องเรียน 1 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลพะเยา
50 2017-02-15 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2559 ณ ห้องเรียน 1 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.พะเยา
51 2017-02-13 ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
52 2017-02-10 งาน Welcome Home แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
53 2017-01-19 พิธีทำบุญตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
54 2017-01-14 โครงการค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
55 2017-01-04 โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
56 2016-12-05 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น.ผู้อำนวยการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นิสิตแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา
57 2016-12-05 กิจกรรม ตามรอยพ่อปลูกป่าในใจเรากิจกรรม ตามรอยพ่อปลูกป่าในใจเรา ณ อ่างเก็บน้ำสระไม้แห้ง หมู่บ้านห้วยลึก ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
58 2016-10-21 นพ.ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ โดยแพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ ปธพ.1-5 ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
59 2016-10-19 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
60 2016-10-19 กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบําเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา
61 2016-09-24 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อม ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโภชนาการ โร
62 2016-09-22 พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
63 2016-08-20 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการตามรอยเท้าพระราชบิดา ประโยชน์ของปวงประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนปางค่าเหนือ อ.ปง จ.พะเยา
64 2016-08-18 ปฐมนิเทศ และทำสัญญารับสิทธื์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560
65 2016-08-15 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบุคลากรและการกระจายบุคลากร เขตสุขภาพที่ 1 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
66 2016-08-15 งานอบรม Exploratory course in Medical Education for "Rookie" Teacher ณ Grand Vista Hotel จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
67 2016-08-13 ศศค.รพ.พะเยา ร่วมกับ ศศค.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
68 2016-08-12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
69 2016-08-06 กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
70 2016-07-25 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
71 2016-07-13 งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 จ.นครสวรรค์
72 2016-07-13 โครงการนิเทศงานบูรณาการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
73 2016-07-08 การประชุมวิชาการ เรื่อง Review of Orthopaedics for General Practitioners โดย รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ อ.ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพักแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
74 2016-07-06 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นำโดย แพทย์หญิงไพลิน ลีลาวาณิชย์ และ แพทย์หญิงขวัญหทัย คำเหมือง จัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ โครงการ Road Show ODOD 2017 สำหรับนักเรียนมัธยมศ
75 2016-07-01 ประชุมคณะกรรมการโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
76 2016-06-23 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
77 2016-05-31 ปี้น้องฮอมใจ๋สานสายใยสาสุขพะเยา 2559 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพระบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
78 2016-05-23 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
79 2016-05-21 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-2559 เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ณ วนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย
80 2016-05-19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก โดยวิทยากร นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ และ คุณศิริลักษณ์ ปรินรัมย์ เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
81 2016-05-16 งาน Bye Grand 2016 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา
82 2016-05-13 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแพทย์ กิจกรรมแรลลี่เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา และ รพ.นครพิงค์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพะเยา
83 2016-05-13 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
84 2016-05-13 โครงการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยาในงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
85 2016-03-11 โครงการโฮงยาไทยสัญจร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลพะเยา
86 2016-02-08 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัย และ การจัดข้อสอบปรนัย ระบบออนไลน์ ด้วย Google Application โดย อ.พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา และ อ.นพ.ไกรรัตน์ คำดี เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียน 1 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
87 2016-01-30 โครงการค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ บ้านใหม่พัฒนา ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
88 2016-01-13 โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
89 2015-12-21 โครงการการทำวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์ โดยวิทยากร นพ.ดร.ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ รพ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลพะเยา
90 2015-12-18 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านภาษาอังกฤษ หลัีกสูตรเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (International English language testing system) ณ ห้องเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
91 2015-12-17 ประชุมวิชาการ ถอดบทเรียน "เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน" โดย วิทยากร พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร ประธานองค์กรแพทย์ รพ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
92 2015-11-19 กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 3
93 2015-11-12 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2558 ณ ห้องเรียน 1 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลพะเยา
94 2015-11-07 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2558 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการตามรอยเท้าพระบิดา "ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง" ประจำปี 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
95 2015-10-23 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จ.พะเยา
96 2015-09-24 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อม ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น
97 2015-08-25 ศูนย์แพทย์ฯ รับประเมินความพร้อม จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
98 2015-08-25 ทำสัญญารับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2559
99 2015-08-16 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ปีการศึกษา 2559
100 2015-08-08 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ ODOD 2559
101 2015-07-15 ODOD & CPIRD campus #3 ณ แม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
102 2015-06-24 ODOD & CPIRD campus #2 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา
103 2015-06-11 มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พะเยา
104 2015-06-11 กิจกรรมไหว้ครู 2558 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา
105 2015-06-10 ODOD & CPIRD campus #1 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
106 2015-05-31 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 Workshop ด้านจิตวิทยา โดยนายแพทย์ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ และคุณศิริลักษณ์ ปรินรัมย์
107 2015-05-29 นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาวิถีชุมขนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
108 2015-05-26 กิจกรรมปี้น้องม่วนใจ๋ สานสายใยหมอพะเยา 2558 ณ หอประชุมเอื่้องคำ วิทยาลัยพระบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 255
109 2015-05-23 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2558 ณ น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2558
110 2015-05-22 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
111 2015-05-18 การปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียนศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา
112 2015-05-14 งานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2558 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
113 2015-04-25 โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2558
114 2015-04-20 พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2558
115 2015-03-04 กิจกรรมแรลลี่สัมพันธ์และพบปะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ระหว่างศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา และศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
116 2015-03-04 ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา
117 2015-01-10 ค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท 2558 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 10 -11 มกราคม 2558
118 2014-12-05 ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
119 2014-11-02 กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ครั้งที่ 2 ปี 2557
120 2014-11-02 งานกีฬาสีสัมพันธ์ และงานรื่นเริงเถลิงศก โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 20 ธันวาคม 2557
121 2014-09-24 กิจกรรมวันมหิดล 2557
122 2014-09-24 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ 2557