คลังภาพ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

# วันที่จัดกิจกรรม แฟ้มภาพ
1 2016-10-21 นพ.ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ โดยแพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ ปธพ.1-5 ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
2 2016-10-19 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
3 2016-10-19 กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบําเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา
4 2016-09-24 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อม ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโภชนาการ โร
5 2016-09-22 พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
6 2016-08-20 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการตามรอยเท้าพระราชบิดา ประโยชน์ของปวงประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนปางค่าเหนือ อ.ปง จ.พะเยา
7 2016-08-18 ปฐมนิเทศ และทำสัญญารับสิทธื์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560
8 2016-08-15 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบุคลากรและการกระจายบุคลากร เขตสุขภาพที่ 1 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
9 2016-08-15 งานอบรม Exploratory course in Medical Education for "Rookie" Teacher ณ Grand Vista Hotel จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
10 2016-08-13 ศศค.รพ.พะเยา ร่วมกับ ศศค.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
11 2016-08-12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
12 2016-08-06 กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
13 2016-07-25 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
14 2016-07-13 งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 จ.นครสวรรค์
15 2016-07-13 โครงการนิเทศงานบูรณาการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
16 2016-07-08 การประชุมวิชาการ เรื่อง Review of Orthopaedics for General Practitioners โดย รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ อ.ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพักแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
17 2016-07-06 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นำโดย แพทย์หญิงไพลิน ลีลาวาณิชย์ และ แพทย์หญิงขวัญหทัย คำเหมือง จัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ โครงการ Road Show ODOD 2017 สำหรับนักเรียนมัธยมศ
18 2016-07-01 ประชุมคณะกรรมการโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
19 2016-06-23 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
20 2016-05-31 ปี้น้องฮอมใจ๋สานสายใยสาสุขพะเยา 2559 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพระบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
21 2016-05-23 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
22 2016-05-21 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-2559 เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ณ วนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย
23 2016-05-19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก โดยวิทยากร นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ และ คุณศิริลักษณ์ ปรินรัมย์ เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
24 2016-05-16 งาน Bye Grand 2016 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา
25 2016-05-13 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแพทย์ กิจกรรมแรลลี่เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา และ รพ.นครพิงค์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพะเยา
26 2016-05-13 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
27 2016-05-13 โครงการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยาในงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
28 2016-03-11 โครงการโฮงยาไทยสัญจร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลพะเยา
29 2016-02-08 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัย และ การจัดข้อสอบปรนัย ระบบออนไลน์ ด้วย Google Application โดย อ.พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา และ อ.นพ.ไกรรัตน์ คำดี เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียน 1 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
30 2016-01-30 โครงการค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ บ้านใหม่พัฒนา ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
31 2016-01-13 โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
32 2015-12-21 โครงการการทำวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์ โดยวิทยากร นพ.ดร.ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ รพ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลพะเยา
33 2015-12-18 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านภาษาอังกฤษ หลัีกสูตรเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (International English language testing system) ณ ห้องเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
34 2015-12-17 ประชุมวิชาการ ถอดบทเรียน "เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน" โดย วิทยากร พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร ประธานองค์กรแพทย์ รพ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
35 2015-11-19 กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 3
36 2015-11-12 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2558 ณ ห้องเรียน 1 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลพะเยา
37 2015-11-07 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2558 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการตามรอยเท้าพระบิดา "ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง" ประจำปี 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
38 2015-10-23 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จ.พะเยา
39 2015-09-24 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อม ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น
40 2015-08-25 ศูนย์แพทย์ฯ รับประเมินความพร้อม จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
41 2015-08-25 ทำสัญญารับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2559
42 2015-08-16 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ปีการศึกษา 2559
43 2015-08-08 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ ODOD 2559
44 2015-07-15 ODOD & CPIRD campus #3 ณ แม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
45 2015-06-24 ODOD & CPIRD campus #2 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา
46 2015-06-11 มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พะเยา
47 2015-06-11 กิจกรรมไหว้ครู 2558 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา
48 2015-06-10 ODOD & CPIRD campus #1 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
49 2015-05-31 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 Workshop ด้านจิตวิทยา โดยนายแพทย์ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ และคุณศิริลักษณ์ ปรินรัมย์
50 2015-05-29 นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาวิถีชุมขนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
51 2015-05-26 กิจกรรมปี้น้องม่วนใจ๋ สานสายใยหมอพะเยา 2558 ณ หอประชุมเอื่้องคำ วิทยาลัยพระบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 255
52 2015-05-23 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2558 ณ น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2558
53 2015-05-22 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
54 2015-05-18 การปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียนศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา
55 2015-05-14 งานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2558 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
56 2015-04-25 โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2558
57 2015-04-20 พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2558
58 2015-03-04 กิจกรรมแรลลี่สัมพันธ์และพบปะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ระหว่างศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา และศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
59 2015-03-04 ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา
60 2015-01-10 ค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท 2558 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 10 -11 มกราคม 2558
61 2014-12-05 ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
62 2014-11-02 กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ครั้งที่ 2 ปี 2557
63 2014-11-02 งานกีฬาสีสัมพันธ์ และงานรื่นเริงเถลิงศก โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 20 ธันวาคม 2557
64 2014-09-24 กิจกรรมวันมหิดล 2557
65 2014-09-24 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ 2557