คลังภาพ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

# วันที่จัดกิจกรรม แฟ้มภาพ
1 2021-09-02 วันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธี และในปีนี้ อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา คนธง ได้รับรางวัลแพทย์ในดวงใจ ประจำปี 2564 ณ ห้อ
2 2021-04-01 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.พะเยา จัดงาน Bye Grand 2021 International Night โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ร่วมงานแสดงความยินดีกับนิ
3 2021-03-24 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 21 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.พะเยา เป็นประธานมอบสัมฤทธิ
4 2021-01-07 วันที่ 7 มกราคม 2564 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และแพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2564 ศจ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รักษาการแท
5 2020-12-18 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ศูนย์แพทย์ฯร่วมต้อนรับ ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่และคณะตัวแทนแพทยสภา ในการเยี่ยมประเมินสถาบันฝึกปฎิบัติเพิ่มพูนทักษะ
6 2020-09-24 วันที่ 24 กันยายน 2563 แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
7 2020-09-21 วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การฝึกผู้ป่วยจำลอง เพื่อเป็นผู้ป่วยมาตรฐานในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลพะเยา
8 2020-09-19 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "กิจกรรมนพลักษณ์" วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา โดยมีวิทยากร พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.นครพิงค์ และนพ.ณัฐเมธี น
9 2020-09-17 วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธี และในปีนี้ อาจารย์แพทย์ชูพงษ์ สุขพร้อมสรรพ์ ได้รั
10 2020-07-09 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards 2017 จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย
11 2019-08-28 วันที่ 24-28 สิงหาคม 2562 นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เเละอาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุม An International Association For Medical Education (AMEE) 2019 และนำเสนอผลงานแพทยศาสตรศึกษา
12 2019-06-06 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวนการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์แพทย์ฯ
13 2019-05-12 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดงาน Welcom Home โดยมีพญ.จิรพร ภัทรนุธาพร เป็นประธานพร้อมด้วย คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่น 3
14 2019-03-03 MECPY CINEMA BYE GRAND THE MOVIE 2019
15 2018-12-19 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และอาจารย์แพทย์ ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สารนาถ ออรพินธ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชีย
16 2018-10-23 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวั
17 2018-09-27 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุม An International Association For Medical Education (Amee) 2018 และนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา จำนวน 4 เรื่อง ให้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมผู้บริหารกระทรวง
18 2018-09-24 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลพะเยา
19 2018-09-24 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลพะเยาราม, โรงพยาบาลค่ายขุนเจียงธรรนิกราช, วิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา และอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
20 2018-09-19 แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 17 (CPIRD 2018) ภายใต้หัวข้อ "From Simu
21 2018-09-12 วันที่ 10-14 กันยายน 2561 อาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for "Rookie" Teacher จัดโดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ณ ห้องประชุมกาสะลอ
22 2018-09-07 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และวันที
23 2018-08-13 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเรื่องพูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง โดยมีวิทยากร อาจารย์แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้แก่อาจารย์แพทย์และนิส
24 2018-08-12 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
25 2018-07-02 อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการด้วย Simulation วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนและศูนย์ปฎิบัติการจำลองผู้ป่วย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
26 2018-06-14 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
27 2018-06-13 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมนิสิตแพทย์พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
28 2018-05-29 อบรมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
29 2018-05-28 ปี้น้องฮอมใจ๋ สานสายใยสาสุขพะเยา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
30 2018-05-26 ข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2561 ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
31 2018-05-24 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน 2A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
32 2018-05-12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2561 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2561
33 2018-05-10 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา พานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2561 ศึกษาวิถีชุมขนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
34 2018-05-10 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ศึกษาการปฎิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
35 2018-05-08 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมจิตปัญญา ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา
36 2018-05-08 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมจิตตปัญญา ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา
37 2018-05-07 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
38 2018-05-07 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
39 2018-05-06 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมจิตตปัญญา ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา
40 2018-04-03 การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม Conference 7B อาคารศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
41 2018-03-29 อ.พญ.ปนัดดา กันนิกา และ อ.พญ.เบญจวรรณ ทรงศรีสกุล เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
42 2018-03-29 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Conference 7B อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
43 2018-03-28 ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สสจ.พะเยา ผอ.รพ.พะเยา ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ และคณาจารย์ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา ร่วมแสดงความยินดีให้กับ นสพ.ชั้นปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูน
44 2018-03-08 วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มงานจักษุ รพ.พะเยา จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก รพ.พะเยา ครั้งที่ 2 (World Glaucoma Week 2018) โดยมี อ.แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ให้บริการวัดความดันตา และวัดค่าสายตา กับผู้ร่วมงาน ณ บริเวณหน้าห้องตรวจจักษุ รพ.พะเยา
45 2018-02-25 งาน Farewell Party โดยมีอาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3, 4, 5, 6 เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
46 2018-02-08 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2561
47 2018-01-30 อ.แพทย์ และนักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ฯ ร.พ.พะเยา ศึกษาดูงานฝ่ายประเมินผล และฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 ณ ศูนย์แพทย์ฯ ร.พ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
48 2018-01-27 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
49 2018-01-19 อ.พญ.ปนัดดา กันนิกา เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
50 2018-01-11 อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2 ในงาน Welcome Home เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
51 2017-12-14 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
52 2017-12-07 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
53 2017-12-07 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
54 2017-12-01 วันที่ 1 ธ.ค. 2560 อ.แพทย์ และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา
55 2017-11-29 วันที่ 29 พ.ย. 2560 อ.แพทย์ และ นวก.ศึกษา ศศค. รพ.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (MEC) ครั้งที่1/2561 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (BudTEC) ณ ศศค.รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
56 2017-11-23 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2560
57 2017-11-13 คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ เมื่อวันที่ 13 พย 2560
58 2017-11-08 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา ณ โรงพยาบาลลำปาง เมื่อ 8 พย 2560
59 2017-10-26 วันที่ 26 ต.ค.2560 เวลา 09.00 น. พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
60 2017-10-23 พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ พร้อมด้วยนิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อไว้อาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
61 2017-10-19 เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อ 19 ตค 2560
62 2017-10-12 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสดับปกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับยืนสงบนิ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ถวายอาลัย ณ อาคารศ
63 2017-09-24 กิจกรรมวันมหิดล 2560
64 2017-09-18 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่16 ในวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี และรับรางวัลผลงานตัวอย่างโครงการ "แสงส่องหล้า กล้าส่องแสง" กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA
65 2017-09-11 อาจารย์แพทย์ใหม่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรม Exploratory course in Medical Education for "Rookie" Teacher ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560
66 2017-09-07 ร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
67 2017-08-31 อ.พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการเขียนโครงการ โดยวิทยากร ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศู
68 2017-08-04 โครงการตามรอยเท้าพระราชบิดา ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 "เปิดบ้านหมอ มอพะเยา"
69 2017-07-27 เปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
70 2017-05-29 ปี้น้องฮอมใจ๋สานสายใยสาสุขพะเยา 2560 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
71 2017-05-27 ข้าราชการ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
72 2017-05-27 นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาวิถีชุมขนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560
73 2017-05-27 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2560 ณ น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2560
74 2017-05-25 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2560
75 2017-05-25 ข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2560 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลาง จ.พะเยา
76 2017-05-22 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
77 2017-05-20 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 Workshop ด้านจิตวิทยา โดยอาจารย์แพทย์ จากฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560
78 2017-05-18 โครงการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยาในงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
79 2017-05-08 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
80 2017-04-27 กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560
81 2017-04-25 ภาควิชาโสตศอนาสิกออกหน่วยส่งเสริมคัดกรองสุขภาวะหูและการได้ยิของนักเรียนชั้น ป.1 ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
82 2017-04-24 กิจกรรมรดน้ำดำหัวโรงพยาบาลพะเยา 2560 "สืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
83 2017-03-31 งานสัปดาห์ต้อหินโลก โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 1 (World Glaucoma Week 2017) โดยกลุ่มงานจักษุ รพ.พะเยา
84 2017-03-20 ประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมแพทย์จบใหม่ ปีการศึกษา 2559
85 2017-03-12 งาน Bye Grand 2017 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา
86 2017-03-10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
87 2017-02-16 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.พะเยา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา
88 2017-02-15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2559 ณ ห้องเรียน 1 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลพะเยา
89 2017-02-15 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2559 ณ ห้องเรียน 1 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.พะเยา
90 2017-02-13 ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
91 2017-02-10 งาน Welcome Home แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
92 2017-01-19 พิธีทำบุญตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
93 2017-01-14 โครงการค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
94 2017-01-04 โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
95 2016-12-05 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น.ผู้อำนวยการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นิสิตแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา
96 2016-12-05 กิจกรรม ตามรอยพ่อปลูกป่าในใจเรากิจกรรม ตามรอยพ่อปลูกป่าในใจเรา ณ อ่างเก็บน้ำสระไม้แห้ง หมู่บ้านห้วยลึก ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
97 2016-10-21 นพ.ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ โดยแพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ ปธพ.1-5 ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
98 2016-10-19 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
99 2016-10-19 กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบําเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา
100 2016-09-24 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อม ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโภชนาการ โร
101 2016-09-22 พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
102 2016-08-20 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการตามรอยเท้าพระราชบิดา ประโยชน์ของปวงประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนปางค่าเหนือ อ.ปง จ.พะเยา
103 2016-08-18 ปฐมนิเทศ และทำสัญญารับสิทธื์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560
104 2016-08-15 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบุคลากรและการกระจายบุคลากร เขตสุขภาพที่ 1 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
105 2016-08-15 งานอบรม Exploratory course in Medical Education for "Rookie" Teacher ณ Grand Vista Hotel จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
106 2016-08-13 ศศค.รพ.พะเยา ร่วมกับ ศศค.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
107 2016-08-12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
108 2016-08-06 กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
109 2016-07-25 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
110 2016-07-13 งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 จ.นครสวรรค์
111 2016-07-13 โครงการนิเทศงานบูรณาการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
112 2016-07-08 การประชุมวิชาการ เรื่อง Review of Orthopaedics for General Practitioners โดย รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ อ.ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพักแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
113 2016-07-06 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นำโดย แพทย์หญิงไพลิน ลีลาวาณิชย์ และ แพทย์หญิงขวัญหทัย คำเหมือง จัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ โครงการ Road Show ODOD 2017 สำหรับนักเรียนมัธยมศ
114 2016-07-01 ประชุมคณะกรรมการโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
115 2016-06-23 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
116 2016-05-31 ปี้น้องฮอมใจ๋สานสายใยสาสุขพะเยา 2559 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพระบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
117 2016-05-23 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
118 2016-05-21 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-2559 เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ณ วนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย
119 2016-05-19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก โดยวิทยากร นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ และ คุณศิริลักษณ์ ปรินรัมย์ เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
120 2016-05-16 งาน Bye Grand 2016 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา
121 2016-05-13 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแพทย์ กิจกรรมแรลลี่เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา และ รพ.นครพิงค์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพะเยา
122 2016-05-13 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
123 2016-05-13 โครงการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยาในงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
124 2016-03-11 โครงการโฮงยาไทยสัญจร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลพะเยา
125 2016-02-08 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัย และ การจัดข้อสอบปรนัย ระบบออนไลน์ ด้วย Google Application โดย อ.พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา และ อ.นพ.ไกรรัตน์ คำดี เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียน 1 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
126 2016-01-30 โครงการค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ บ้านใหม่พัฒนา ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
127 2016-01-13 โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
128 2015-12-21 โครงการการทำวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์ โดยวิทยากร นพ.ดร.ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ รพ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลพะเยา
129 2015-12-18 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านภาษาอังกฤษ หลัีกสูตรเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (International English language testing system) ณ ห้องเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
130 2015-12-17 ประชุมวิชาการ ถอดบทเรียน "เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน" โดย วิทยากร พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร ประธานองค์กรแพทย์ รพ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องเรียน 2 อาคารเรียนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
131 2015-11-19 กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 3
132 2015-11-12 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2558 ณ ห้องเรียน 1 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลพะเยา
133 2015-11-07 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2558 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการตามรอยเท้าพระบิดา "ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง" ประจำปี 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
134 2015-10-23 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จ.พะเยา
135 2015-09-24 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อม ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น
136 2015-08-25 ศูนย์แพทย์ฯ รับประเมินความพร้อม จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
137 2015-08-25 ทำสัญญารับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2559
138 2015-08-16 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ปีการศึกษา 2559
139 2015-08-08 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ ODOD 2559
140 2015-07-15 ODOD & CPIRD campus #3 ณ แม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
141 2015-06-24 ODOD & CPIRD campus #2 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา
142 2015-06-11 มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พะเยา
143 2015-06-11 กิจกรรมไหว้ครู 2558 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา
144 2015-06-10 ODOD & CPIRD campus #1 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
145 2015-05-31 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 Workshop ด้านจิตวิทยา โดยนายแพทย์ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ และคุณศิริลักษณ์ ปรินรัมย์
146 2015-05-29 นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาวิถีชุมขนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
147 2015-05-26 กิจกรรมปี้น้องม่วนใจ๋ สานสายใยหมอพะเยา 2558 ณ หอประชุมเอื่้องคำ วิทยาลัยพระบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 255
148 2015-05-23 กิจกรรมรับน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 2558 ณ น้ำตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2558
149 2015-05-22 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
150 2015-05-18 การปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียนศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา
151 2015-05-14 งานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2558 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
152 2015-04-25 โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2558
153 2015-04-20 พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2558
154 2015-03-04 กิจกรรมแรลลี่สัมพันธ์และพบปะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ระหว่างศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา และศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
155 2015-03-04 ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา
156 2015-01-10 ค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท 2558 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 10 -11 มกราคม 2558
157 2014-12-05 ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
158 2014-11-02 กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ครั้งที่ 2 ปี 2557
159 2014-11-02 งานกีฬาสีสัมพันธ์ และงานรื่นเริงเถลิงศก โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 20 ธันวาคม 2557
160 2014-09-24 กิจกรรมวันมหิดล 2557
161 2014-09-24 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ 2557