โรงพยาบาลพะเยาเปิดให้บริการจุดคัดกรอง ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ Covid - 19

โรงพยาบาลพะเยาเปิดให้บริการจุดคัดกรอง ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ Covid - 19

เอกสารประกอบ