แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบัติงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลพะเยา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบัติงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลพะเยา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามไฟล์แนบ