ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560